Jak pracuję

Pracownia Usług Edukacyjnych Rozwój - Urszula Sierżant

Od poniedziałku do soboty oferuję sesje indywidualne (każda trwa 50 minut). Termin spotkań uzgadniam z klientem, respektując jego potrzeby i możliwości. Warunki prowadzenia szkoleń/treningów dla grup ustalam indywidualnie uwzględniając preferencje i potrzeby osób zamawiających.

Czekam na Ciebie! Skontaktuj się ze mną!

W mojej pracy istotne jest:

Bezpieczeństwo
Każda zmiana w Twoim życiu zależy od Ciebie, ja mogę Ci towarzyszyć. Zmiany budzą różne obawy. Ja zapewniam Ci dyskrecję, zaufanie i szacunek oraz jasne zasady naszej współpracy.

Nowe horyzonty
Czasami jedna rozmowa, odpowiedź na jedno pytanie może wprowadzić „nowe i inne”. Sprawi, że dostrzeżesz to na co do tej pory nie zwracałeś/łaś uwagi. A wykorzystanie drzemiących w Tobie zasobów pokaże Ci, że „trudne” zamieni się w oczywiste i łatwiejsze.

Odkrycia
Wiem, że każdy miewa trudniejsze chwile i wtedy potrzebuje wsparcia, pomocy w znalezieniu rozwiązania lub odwagi, aby wprowadzić zmianę, odkryć to, co sprawia mu radość. Często zaskoczeni jesteśmy rozwiązaniami, które znajdujemy. Podczas naszych spotkań wykorzystuję różne metody, np.: pracę z przestrzenią, metaforę, grafikę, elementy prowokatywne, czy wizualizację.

Działaj i zwyciężaj
To ty wiesz gdzie jest właściwy kierunek, potrzebujesz tylko inspiracji, nowego spojrzenia, by obrać najkorzystniejszy dla Ciebie azymut. Nie daję dobrych, „złotych rad”, nie znam recepty na sukces. Potrafisz ją stworzyć samodzielnie czerpiąc ze swojego potencjału. Ja będę Ci na tej drodze towarzyszyć, uważnie słuchać i zadawać pytania.

Humor 
„Dobry żart jest tynfa wart”. W dzisiejszej, szybko zmieniającej się rzeczywistości poczucie humoru często pozwala nam znosić przeciwności losu. Czasami chwila śmiechu pozwala uwolnić nagromadzone emocje i inaczej ujrzeć sytuację.